Deli
Predogled
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin
Oglejte si e-novice v brskalniku.
AKTUALNO
Zlati znak
(Foto: Daniel Novakovič/STA )
ZLATI ZNAK ZA DOC. DR. SANELO PIVAČ
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v sodelovanju z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezo strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije priredil slovesnost ob podelitvi priznanja Angele Boškin za življenjsko delo in zlatih znakov Zbornice – Zveze. Med prejemnicami zlatega znaka je tudi doc. dr. Sanela Pivač, v. d. dekanje FZAB. Gre za najvišje priznanje, ki ga Zveza - Zbornica podeljuje izbranim posameznicam in posameznikom, svojim članom, za pomembne prispevke in dosežke na področju zdravstvene ozirom babiške nege .

Doc. dr. Sanela Pivač je bila prav tako imenovana v Strateški svet zdravstvene in babiške nege in Zdravstveni svet pri Ministrstvu za zdravje.
NOVO VODSTVO FAKULTETE
S 1. aprilom 2021 je doc. dr. Ivica Avberek Lužnik zaradi upokojitve prenehala opravljati funkcijo dekanje Fakultete za zdravstvo Angele Boškin. Ob upokojitvi ji želimo obilo sreče, radosti in veselja! Funkcijo vršilke dolžnosti dekanje FZAB je prevzela doc. dr. Sanela Pivač.
ZAGOVOR DOKTORSKE DISERTACIJE
V torek, 11. maja 2021, je Sedina Kalender Smajlović uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Metodološki pristop ocenjevanja sindroma bolnih stavb pri zdravstvenih delavcih in zdravstvenih sodelavcih v opazovani bolnišnici. Iskrene čestitke za pridobitev naziva doktorica znanosti!
VPIS 2021/2022
INFORMATIVNI DAN IN PRVI PRIJAVNI ROK
RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE AKTIVNOSTI
ProInCa
ZAKLJUČEK PROJEKTA PROINCA
V marcu se je zaključil triletni mednarodni projekt ProInCa (Promoting the Innovation Capacity of Higher Education in Nursing during Health Services´ Transition), ki je potekal v okviru programa Erasmus+ .

V projektu sta bili razviti dve spletni platformi:

Spletna stran ProInCa z dostopom do vsebin na štirih področjih: Center for Nursing Excellence, Evidence-based Nursing, Nursing Research in Nursing Leadership.

Center odličnosti v zdravstveni negi, ki v okolju Moodle nudi gradiva na temo na dokazih podprte zdravstvene nege, vodenja v zdravstveni negi, raziskovanja v zdravstveni negi in kliničnih smernic, ki so bile razvite v okviru projekta. Okolje Moodle je prosto dostopno s prijavo.

DOGODKI
Podelitev priznanj
PODELITEV NAGRAD, PRIZNANJ IN POHVAL FZAB
19. marca 2021 smo slavnostno podelili nagrade, priznanja in pohvale Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

PRIZNANJE ANGELE BOŠKIN ZA ŠTUDENTE, ki so dosegli najvišjo skupno oceno vseh opravljenih izpitov vseh treh letnikov študija, so prejeli Monika Stanonik, Rok Hatze in Danielle Jagodic.

PRIZNANJE FAKULTETE ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN je prejel Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča za dosedanji doprinos k razvoju Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

NAGRADO ANGELE BOŠKIN ZA ŠTUDENTE sta prejela Armin Čulić za najboljše diplomsko delo in Robert Skuhala za najboljše magistrsko delo.

POHVALO FAKULTETE ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN za najvišjo doseženo povprečno oceno v letniku so prejeli Katja Ličof Otoničar, Valentina Berlec, Monika Stanonik, Daša Tomat, Hana Mohorič, Vanda Cerar, Rok Hatze, Živa Sprogar, Danielle Jagodic in Ana Gianini.

Vsem prejemnikom iskreno čestitamo!

SVETOVNI KONGRES FIZIOTERAPIJE
Naši visokošolski učiteljici Andrea Backović Juričan in Eva Uršej, članici Katedre za fizioterapijo, sta se udeležili Svetovnega kongresa fizioterapije, ki je letos prvič potekal prek spleta.

Na kongresu, ki je ponudil mnogo različnih vsebin, uporabnih tako za klinična okolja kot za akademsko in raziskovalno delo, sta predstavili tri e-posterje, Backović Juričan pa je vodila tudi dogodek za mreženje, posvečen promociji zdravja in pripravila digitalno platno, ki je za dopolnitve dostopno do 8. julija 2021 na povezavi: https://padlet.com/worldphysio/NWS17_HealthPromo.

Snemanje večine kongresnih dogodkov omogoča ogled posnetih vsebin s 25-odstotnim popustom na kotizacijo, kar utegne biti zanimivo tudi za študente fizioterapije. Več o tem najdete na povezavi https://congress.physio/2021.

KLINIČNO POPOLDNE
Skupaj z Društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske smo pripravili spletno klinično popoldne z naslovom Oskrba starejših – sedanjost in vizija prihodnosti.
                
Na dogodku, ki ga je spremljalo več kot 180 udeležencev, je diplomantka Antoneta Demaj, dipl. m. s., predstavila diplomsko delo Preventivni ukrepi pri preprečevanju padcev starejših v domačem okolju, ki ga je pripravila pod mentorstvom mag. Jožice Ramšak Pajk, viš. pred.
   
Karmen Janša, dr. med., je predstavila prispevek Starejša populacija v številkah, Biserka Marolt Meden temo Starejši – potrebe, obljube, stanje in nujni ukrepi socialne in zdravstvene politike ter Darinka Klemenc prispevek z naslovom Starejši – ranljiva skupina, pogledi skozi prizmo zdravstvene nege – etični vidik.
SEMINAR FINE
Organizacija European Federation of Educators in Nursing Science je 26. marca 2021 organizirala spletni seminar Learning from COVID experience: The perspective from Nursing education in Europe s predavanji uglednih strokovnjakov o statusu in izobraževanju v zdravstveni negi ter razvoju supervizije na kliničnem usposabljanju v obdobju pandemije COVID-19. Predavanja so dostopna na spletni strani.
VABILO
MZK
MEDNARODNA ZNANSTVENA KONFERENCA
Vabimo vas, da se nam pridružite na 14. mednarodni znanstveni konferenci z naslovom Povezovanje zdravstvenih ved skozi teorijo in prakso za znanstveni razvoj in napredek zdravstvenih strok ter dobrobit uporabnikov, ki bo potekala 10. junija 2021 prek aplikacije Zoom.

14. mednarodna znanstvena konferenca bo povezala zdravstvene vede v praksi in spodbudila  sodelovanje različnih zdravstvenih strok. Povezala bo teorijo in prakso ter dognanja raziskav z uporabniki ter umestila ugotovitve stroke v širši prostor za promocijo potrebnih izboljšav. Prav tako bo predstavila aktualna raziskovalno-razvojna dela na področju zdravstvene nege, promocije zdravja, fizioterapije in drugih zdravstvenih strok.

Vljudno vabljeni!

ICN
Tudi letos smo 12. maja obeležili mednarodni dan medicinskih sester, ki je potekal pod geslom Glas medicinskih sester: vizija za prihodnost zdravstva. Mednarodni svet medicinskih sester (ICN) je ob tem izpostavil, da so medicinske sestre oblikovalke prihodnosti zdravstvenih sistemov, vlaganje v njihovo izobraževanje pa moramo razumeti kot vložek v zdravje in varnost vseh državljanov.

Hkrati smo 5. maja obeležili mednarodni dan babic, in sicer pod geslom Upoštevajte podatke – vlagajte v babice.

Vsem iskreno čestitamo!
KONTAKT
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin
Spodnji Plavž 3 
4270 Jesenice

Študijsko središče Ljubljana
Ob železnici 30 a
1000 Ljubljana
  
Elektronski naslovi

Spletna stran

Blog FZAB
Kontakti
Tajništvo dekanata
Telefon +386 4 5869 360
      
Referat za študijske in študentske zadeve
Telefon +386 4 5869 361

Referat - Študijsko središče Ljubljana
Telefon +386 5 9339 580
      
Uredniški odbor
doc. dr. Sanela Pivač, v. d. dekanje
doc. dr. Katja Pesjak, univ. dipl. soc.
mag. Saša Mlakar, univ. dipl. soc.
 
STANDARDI KAKOVOSTI
Standardi kakovosti
POLNOPRAVNA ČLANICA
FINE & ASPHEA
Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija -  Odjava od prejemanja
 

Email Marketing by ActiveCampaign