Deli
Predogled
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin
Oglejte si e-novice v brskalniku.
VPIS 2018/2019
ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2. IN 3. STOPNJE
Vabimo vas k vpisu v naše študijske programe 2. in 3. bolonjske stopnje. Za študijsko leto 2018/2019 smo razpisali vpisna mesta na magistrskih študijskih programih Zdravstvena nega (mag./2l.) in Promocija zdravja (mag./2l.) ter na doktorskem študijskem programu Zdravstvene vede.

Prvi prijavni rok poteka do 31. avgusta 2018. Vabljeni k vpisu!
 
ŠTUDIJSKI PROGRAMI 1. STOPNJE
Prosta vpisna mesta na študijskih programih 1. stopnje Zdravstvena nega (VS) in Fizioterapija (VS) po zaključenem prvem prijavnem roku.

Drugi prijavni rok bo potekal od 22. do 29. avgusta 2018. Vabljeni k vpisu!
VABILA
MZK
11. MEDNARODNA ZNANSTVENA KONFERENCA
7. junija bo na Bledu potekala že 11. Mednarodna znanstvena konferenca z naslovom Medpoklicno povezovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva: trendi, potrebe in izzivi. Konferenca je v strokovni javnosti zelo uveljavljena, saj letos pričakujemo večje število domačih in tujih strokovnjakov s področij zdravstva, zdravstvene nege, promocije zdravja in fizioterapije. Na konferenci bo predstavljenih 52 slovenskih in tujih prispevkov.
 
POSVET O IZZIVIH PRI ZDRAVSTVENO-SOCIALNI OBRAVNAVI STAREJŠIH TER ZDRAVSTVENI OSKRBI PACIENTOV Z DEMENCO
6. junija bo na Bledu potekal Posvet o izzivih pri zdravstveno-socialni obravnavi starejših in zdravstveni oskrbi pacientov z demenco. Cilji posveta so usmerjeni v izmenjavo ustreznih praks na področju zdravstvene in socialne oskrbe starejših ter pacientov z demenco in njihovih svojcev. Namenjen je predstavnikom socialnovarstvenih ustanov in strokovnjakom s področja oskrbe starejših in posameznikov z demenco.
SODELUJEMO
BAZAR ZDRAVJA
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin bo sodelovala na dogodku Bazar zdravja, ki bo potekal 11. maja na Vurnikovem trgu v Radovljici od 10. do 18. ure. Pridružite se lahko vsi zainteresirani – kot obiskovalci ali pa kot promotorji zdravega načina življenja. Dopoldanski čas dogodka bo namenjen predvsem otrokom iz vrtcev, učencem osnovnih šol, dijakom, uporabnikom CUDV Matevža Langusa Radovljica in stanovalcem Doma dr. Janka Benedika Radovljica ter naključnim obiskovalcem,  popoldne pa pričakujemo obisk tudi ostalih občanov.
 
PARADA UČENJA
Tudi v letošnjem letu je bila FZAB povabljena, da sodeluje na Paradi učenja, ki bo 16. maja na Stari Savi na Jesenicah. Teme letošnjega dogodka so učenje in kultura, dan starejših, planinstvo kot način življenja, gremo mi zeleno, učenje do zdravja in učenje je dobra novica. Teme so izpeljane iz konteksta medgeneracijskega sodelovanja in medkulturnega učenja.
BLOG
ZDRAVJE IN POTREBE NEFORMALNIH OSKRBOVALCEV V DRUŽINI - IZZIVI DOLGOTRAJNE OSKRBE V SLOVENIJI
»Staranje populacije je eden od največjih družbenih in ekonomskih izzivov, s katerim se sooča Evropska unija (EU). Ne gre samo za povečevanje deleža starejših od 65 let in več, ki hitro narašča, narašča tudi število starejših od 80 let in več. Delež populacije, stare 80 let in več, znaša danes 5,1 %, leta 2060 pa bo znašal že 12,3 %,« je v novi objavi na našem blogu zapisala izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, znanstvena svetnica.
 
VSAK LAHKO REŠI ŽIVLJENJE, POMAGAJ TUDI TI!
Matic Jerman, študent FZAB, v novi objavi na blogu piše o projektu Vsak lahko reši življenje, pomagaj tudi ti, ki je nastal v sodelovanju z Občino Jesenice. S projektom želimo izobraziti in vzpodbuditi k pomoči sočloveku v primeru srčnega zastoja, kar lahko pomeni razliko med življenjem in smrtjo.
RAZVOJNO-RAZISKOVALNI PROJEKTI
KONTINUIRAN RAZVOJ INTERNACIONALIZACIJE
V okviru projekta ESS: Kontinuiran razvoj internacionalizacije kakovostnega visokošolskega izobraževanja in raziskovanja v študijskih programih Fakultete za zdravstvo Jesenice omogočamo gostovanja priznanih tujih predavateljev na naših podiplomskih študijskih programih. Namen gostovanj je tudi prenos dobrih praks med domačimi in tujimi VSU, vključevanje novih oblik poučevanja (e-izobraževanje, študije primera) ter sklepanje novih strateških partnerstev s tujimi zavodi (sporazuma z univerzama University of Leuven in University Limeric).

Na naših magistrskih in doktorskem študijskem programu bodo tako pri izvedbi predmetov sodelovali dr. Alice Kiger, dr. Walter Sermeus, dr. Alvisa Palese, dr. Cecilia Rokusek in dr. Fiona Murphy.

 
PROJEKT PROINCA
V sklopu projekta E+Promoting the Innovation Capacity of Higher Education in Nursing during Health Services´ Transition je aprila potekala petdnevna delavnica v nizozemskem Groningenu. Srečanje je bilo organizirano s ciljem oblikovanja funkcionalne e-platforme, ki jo bodo lahko v procesu izobraževanja uporabljali kazahstanski partnerji. Udeležencem so bile predstavljene dobre prakse in evropski primeri e-platform za področje na dokazih podprte prakse v zdravstveni negi, organiziran pa je bil tudi študijski obisk raziskovalnega inštituta pri The University Medical Center Groningen.
 
STAR-VITAL: ZDRUŽENI UKREPI ZA VITALNOST STAREJŠIH DELAVCEV
V sklopu projekta STAR-VITAL je bila 26. aprila 2018 organizirana konferenca, ki so se je poleg partnerjev udeležili tudi mnogi podjetniki. Trenutno je projekt v fazi, ko partnerji oblikujejo module za skupinsko usposabljanje promotorjev v podjetjih. Ti bodo v podjetjih skrbeli za zaposlene in zdravo delovno okolje ter za prenos znanja. Predvideno bo vsak modul trajal 90 minut in se bo izvajal za do 15 slušateljev hkrati. Moduli se bodo izvajali po regijah; v dveh letih je predvidenih 96 dogodkov/srečanj - 12 delavnic za štiri regije, po dve izvedbi.
KONTAKT
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin
Spodnji Plavž 3 
4270 Jesenice
  
Elektronski naslovi

Spletna stran

Blog FZAB
Kontakti
Tajništvo dekanata
Telefon +386 4 5869 360
Telefaks +386 4 5869 363
      
Referat za študijske in študentske zadeve
Telefon +386 4 5869 361
Telefaks +386 4 5869 363
      
Uredniški odbor
Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
doc. dr. Katja Pesjak, univ. dipl. soc.
mag. Saša Mlakar, univ. dipl. soc.
 
STANDARDI KAKOVOSTI
Standardi kakovosti
POLNOPRAVNA ČLANICA
FINE & ASPHEA
Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija -  Odjava od prejemanja
 

Email Marketing by ActiveCampaign