Deli
Predogled
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin
Oglejte si e-novice v brskalniku.
VPIS 2018/2019
Vpis
ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2. IN 3. STOPNJE
Vabimo vas k vpisu v naše študijske programe 2. in 3. bolonjske stopnje. Za študijsko leto 2018/2019 smo razpisali vpisna mesta na magistrskih študijskih programih Zdravstvena nega (mag./2l.) in Promocija zdravja (mag./2l.) ter na doktorskem študijskem programu Zdravstvene vede.

Prvi prijavni rok poteka do 31. avgusta 2018. Vabljeni k vpisu!
 
ŠTUDIJSKI PROGRAMI 1. STOPNJE
Prosta vpisna mesta na študijskih programih 1. stopnje Zdravstvena nega (VS) in Fizioterapija (VS) po zaključenem prvem prijavnem roku.

Drugi prijavni rok bo potekal od 22. do 29. avgusta 2018. Vabljeni k vpisu!
AKTUALNO
Gostovanje tujih strokovnjakov
GOSTOVANJE TUJIH STROKOVNJAKOV
Prof. Walter Sermeus iz Belgije, prof. Alvisa Palese iz Italije in prof. Cecilia Rokusek iz ZDA so magistrskim in doktorskim študentom na srečanju, ki je potekalo 5. junija v Ljubljani, približali novosti in najnovejše pristope na področjih na dokazih podprte prakse v zdravstvu in medpoklicnega sodelovanja. S srečanjem, ki je potekalo v okviru projekta ESS: Kontinuiran razvoj internacionalizacije kakovostnega visokošolskega izobraževanja in raziskovanja v študijskih programih FZAB¹, krepimo povezanost z mednarodnim okoljem, saj je ta nepogrešljiva za vrhunsko pedagoško, razvojno in raziskovalno delo. Na ta način tudi pridobivamo dragocene mednarodne izkušnje, prenašamo dobre prakse, razvijamo skupne predloge za prijave na razvojne in raziskovalne razpise ter skrbimo za razvoj znanstvene discipline, iz katere izhajajo študijski programi FZAB.

Projekt je zastavljen tako, da tuji strokovnjaki v času gostovanja na FZAB opravijo ne le pedagoško delo, ampak se tudi aktivno vključijo v druge dejavnosti na fakulteti.

 
MZK
11. MEDNARODNA ZNANSTVENA KONFERENCA
Za nami je že 11. mednarodna znanstvena konferenca, ki smo jo pod naslovom Medpoklicno povezovanje na različnih ravneh zdravstvenega varstva: trendi, potrebe in izzivi organizirali 7. junija na Bledu. Domači in tuji udeleženci so skupaj predstavili 52 prispevkov o temah, kot so medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave, promocija zdravja, modernizacija zdravstvene nege, izboljšave in spremembe v zdravstveni negi, fizioterapija in druge. Fotografije z dogodka so na voljo tukaj.
 
POSVET O IZZIVIH PRI ZDRAVSTVENO-SOCIALNI OBRAVNAVI STAREJŠIH TER ZDRAVSTVENI OSKRBI PACIENTOV Z DEMENCO
V sredo, 6. junija, smo na Bledu organizirali posvet o demenci, natančneje o zdravstveno-socialno obravnavi starejših in zdravstveni oskrbi pacientov z demenco. Predstavitve prispevkov so potekale v dveh sklopih, tretji del srečanja pa je predstavljala okrogla miza z naslovom O demenci čez meje Slovenije s predstavitvijo dobrih praks iz Švice, ZDA, Belgije in Velike Britanije.
ERASMUS+
IZMENJAVA V ŠPANIJI
Maja sta se s trimesečne izmenjave Erasmus+ v Španiji vrnila študenta Ajda Cvelbar in Aljaž Kern.

"Najprej bi rad poudaril, da izmenjavo priporočam prav vsakomur. Že samo to, da zapustimo udobje hotela mama in hkrati pridobimo ogromno novih izkušenj in prijateljstev," je povedal Aljaž in povzel izkušnje z delom v Španiji: "Zagotovo pa imajo problem z razkuževanjem rok in s sterilnostjo postopkov. Lahko rečem, da so v primerjavi s Slovenijo glede tega precej za nami. Že ko smo prišli na oddelek, smo iskali razkužila, a jih na mestih, kjer jih imamo postavljena v Sloveniji, nismo našli. Opazili smo, da si po vsakem stiku s pacientom rok ne razkužujejo, hkrati pa tudi ne zavržejo rokavic po opravljeni intervenciji in se z rokavicami na rokah usedejo za računalnik in poseg dokumentirajo.

Na enem od oddelkov sem opazil, da zaposleni vzamejo kri enemu pacientu, potem pa z istimi rokavicami še trem drugim. Eden od pacientov je opazil, da si kar veliko razkužujemo roke, in je zaposlenemu omenil, da se počuti bolj varnega, ko nas gleda, kako skrbimo za preprečevanje širjenja okužb. Opazi se tudi razlika v kompetencah, npr. moškemu lahko urinski kateter vstavi tudi diplomirana medicinska sestra. Zanimiv pristop je bil, ko sem bil zraven pri uvajanju urinskega katetra. Medicinska sestra je zdravniku v embalaži podala urinski kateter, on ga je z eno roko prijel ter kar z zobmi odtrgal embalažo, ga izvlekel in vstavil pacientu.«
RAZVOJNO-RAZISKOVALNE AKTIVNOSTI
USPEŠNI NA RAZPISU MIZŠ
FZAB je bila uspešna na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in pridobila dodatna sredstva za koncesioniran študijski program na prvi stopnji Zdravstvena nega (VS). V sklopu pridobljenih sredstev smo na fakulteti oblikovali načrt izvajanja študijske dejavnosti za leta 2018, 2019 in 2020 za ta študijski program na prvi stopnji Zdravstvena nega (VS), pri čemer smo razvojne cilje razdelili na tri področja (kakovost študija, internacionalizacija, sodelovanje z okoljem), ki izhajajo iz strateških ciljev fakultete za obdobje 2016–2023.
KONTAKT
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin
Spodnji Plavž 3 
4270 Jesenice
  
Elektronski naslovi

Spletna stran

Blog FZAB
Kontakti
Tajništvo dekanata
Telefon +386 4 5869 360
Telefaks +386 4 5869 363
      
Referat za študijske in študentske zadeve
Telefon +386 4 5869 361
Telefaks +386 4 5869 363
      
Uredniški odbor
Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
doc. dr. Katja Pesjak, univ. dipl. soc.
mag. Saša Mlakar, univ. dipl. soc.
 
STANDARDI KAKOVOSTI
Standardi kakovosti
POLNOPRAVNA ČLANICA
FINE & ASPHEA
Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.

¹ Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija -  Odjava od prejemanja
 

Email Marketing by ActiveCampaign