Deli
Predogled
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin
Oglejte si e-novice v brskalniku.
VABLJENI
PODELITEV SREBRNEGA ZNAKA DMSBZT GORENJSKE ZA LETO 2018
DMSBZT GORENJSKE
Sanela Pivač, mag. zdr. neg., spec. managementa, viš. pred. in vršilka dolžnosti dekanje Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, je prejela srebrni znak Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske.

Slavnostna podelitev odlikovanj bo 8. decembra 2018 ob 17.30 uri v Gledališču Toneta Čufarja Jesenice.

 
PODELITEV DIPLOM
Drage diplomantke, diplomanti ter visokošolske učiteljice in učitelji, vabimo vas, da se udeležite slavnostne podelitve diplom, priznanj in nagrad. Slovesnost bo potekala 14. decembra 2018 v dvorani Kolpern na Jesenicah.
RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE AKTIVNOSTI
IZ DNEVNIKOVEGA OBJEKTIVA
Izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, znanstvena svetnica, je v časopisu Dnevnik objavila komentar z naslovom Zdravstveni sistem se bo sesul sam vase zaradi pomanjkanja medicinskih sester. »Že leta se izvajalci zdravstvene nege soočajo s pomanjkanjem kadrov v zdravstvenih in socialnih zavodih, vendar zdravstvena politika tega problema ni jemala resno. To nezanimanje so tiho podpirali tudi nekateri direktorji zdravstvenih zavodov, saj so povečevanje števila zaposlenih v zdravstveni negi razumeli predvsem kot strošek in ne kot humanizacijo delovnih razmer ter izboljšanje varnosti za zaposlene in paciente. Ni jih malo, ki tako mislijo še danes. Tudi zdravniške organizacije (zbornica, sindikati, društva) skozi leta razvoja medicine in njenih številnih specialnosti niso podpirale potrebe po razvoju znanja v zdravstveni negi, določitvi kadrovskih normativov in uvedbi univerzitetnega študija, ki ga imajo danes že skoraj vse države Evropske unije (EU).« Komentar je v celotni obliki na voljo na blogu FZAB.
 
STAR-VITAL: ZDRUŽENI UKREPI ZA VITALNOST STAREJŠIH DELAVCEV
Projekt STAR-VITAL je v fazi nagovarjanja podjetij za sodelovanje ter vstopanja v zainteresirana podjetja. V sklopu projekta se bodo v zainteresiranih podjetjih opravljale tematske delavnice, ki bodo potekale v okviru štirih področij: prehrana, socio-psihološko področje (stres, komunikacija, stališča …), gibanje in ergonomija. Podjetja se bodo na podlagi prvih obiskov in izvedenih presejalnih vprašalnikov odločila za vsebine delavnic, ki bi jih želeli izvesti z zaposlenimi ali vodstvom. Več ...
DOGODKI
5-DNEVNA DELAVNICA V OKVIRU PROJEKTA PROINCA
FZAB je v okviru 5-dnevne delavnice, ki je potekala od 12. do 16. novembra, gostila partnerje projekta Promoting the Innovation Capacity of Higher Education in Nursing during Health Services’ Transition (ProInCa). Delavnica je bila namenjena visokošolskim učiteljem medicinskih fakultet v Kazahstanu, ki učijo na dokazih podprto prakso. Cilj srečanja je bil, da se oblikovani osnutek učnega gradiva prilagodi potrebam in stanju v Kazahstanu. Fakultete v Kazahstanu namreč ne poznajo koncepta na dokazih podprte zdravstvene nege; poznajo koncept na dokazih podprte medicine. Naloga FZAB kot vodje delovnega paketa je bila oblikovanje učnega gradiva, ki ga bodo v Kazahstanu uporabljali za učenje na dokazih podprte zdravstvene nege. Projektni partnerji so si ogledali tudi Splošno bolnišnico Jesenice.
 
12. ŠOLA ZA KLINIČNE MENTORJE
Šola za klinične mentorje
18. oktobra 2018 je v Kolpernu na Jesenicah pod naslovom Pomen medosebnih odnosov v procesu mentoriranja potekala že 12. šola za klinične mentorje.

Dogodek je potekal v okviru dveh vsebinskih sklopov. Prvi je bil namenjen medosebnim odnosom v procesu mentoriranja, drugi pa medosebnim odnosom v okviru učnega okolja. Na dogodku je bila uspešno izvedena tudi okrogla miza z naslovom Vpliv generacij na izvajanje mentorstva.


V okviru 12. šole za klinične mentorje smo podelili tudi štiri priznanja Naj mentor, ki so jih za študijsko leto 2017/2018 prejeli:
  • Maja Pozvek, dipl. m. s., Dom Viharnik Kranjska Gora
  • Katja Vrankar, mag. zdr. neg., Univerzitetna Klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
  • Špela Požun, dipl. m. s., Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj
  • Blaž Čop, dipl. zn., Zdravstveni dom Jesenice.
 
USPOSABLJANJE DIPLOMIRANIH MEDICINSKIH SESTER KOT PROMOTORJEV ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD TOBAKA
Tobacco Control
Septembrska delavnica v okviru projekta Centre of Excellence for nurses in tobacco control je bila namenjena diplomiranim medicinskim sestram, ki prihajajo v stik s kadilci. V sklopu strokovne delavnice so udeleženci pridobili nova znanja in vodstvene sposobnosti za zdravljenje odvisnosti od tobaka.

Mednarodni projekt se z aktivnostmi osredotoča predvsem na pomoč diplomiranim medicinskim sestram, da bodo znale pomagati pacientom pri opuščanju kajenja. Celodnevna delavnica za usposabljanje izvajalcev za nadzor nad uporabo tobaka je namenjena diplomiranim medicinskim sestram, ki imajo možnost deliti svoje znanje, naučeno v okviru delavnice, s svojimi sodelavci in javnostjo prek kratkih usposabljanj, na primer seminarjev, z zdravstveno-vzgojnim delom in prek drugih vrst komunikacije. Na delavnicah se med udeleženci izvede tudi anketiranje o odnosu in stališčih diplomiranih medicinskih sester do kajenja.
KONTAKT
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin
Spodnji Plavž 3 
4270 Jesenice
  
Elektronski naslovi

Spletna stran

Blog FZAB
Kontakti
Tajništvo dekanata
Telefon +386 4 5869 360
Telefaks +386 4 5869 363
      
Referat za študijske in študentske zadeve
Telefon +386 4 5869 361
Telefaks +386 4 5869 363
      
Uredniški odbor
Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
doc. dr. Katja Pesjak, univ. dipl. soc.
mag. Saša Mlakar, univ. dipl. soc.
 
STANDARDI KAKOVOSTI
Standardi kakovosti
POLNOPRAVNA ČLANICA
FINE & ASPHEA
Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija -  Odjava od prejemanja
 

Email Marketing by ActiveCampaign