Deli
Predogled
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin
Oglejte si e-novice v brskalniku.
VPIS 2019/2020
PRVI PRIJAVNI ROK
Do 18. marca 2019 poteka prvi prijavni rok za vpis v naša sodobna študijska programa prve bolonjske stopnje Zdravstvena nega (VS) in Fizioterapija (VS).
Zdravstvena nega (VS):
  • Redni študij: 70 vpisnih mest
  • Izredni študij: 60 vpisnih mest

Študijski program bomo izvajali na Jesenicah.
Fizioterapija (VS):
  • Redni študij: 40 vpisnih mest. Redni študij bo potekal na Jesenicah.
  • Izredni študij: 40 vpisnih mest. Izredni študij bo potekal v Ljubljani.
Pridružite se nam!
ZALOŽBA
Skripta
V založbi FZAB je izšla nova skripta Zdravstvena zakonodaja - Etika in filozofija zdravstvene nege z zdravstveno zakonodajo avtorice dr. Zdenke Tičar, pred. Namenjena je študentom na študijskem programu Zdravstvena nega (VS), pa tudi drugim, ki se izobražujejo za zdravstveni poklic.

Naročilo
Cena publikacije z DDV-jem je 30 evrov (20 evrov za študente FZAB), naročite jo lahko prek e-naročilnice.
VABLJENI
11. šola visokošolske didaktike
11. ŠOLA VISOKOŠOLSKE DIDAKTIKE
Vabimo vas na 11. šolo visokošolske didaktike z naslovom Motivacija študentov za e-učenje (13. marec 2019, FZAB, Jesenice). Šola je namenjena visokošolskim učiteljem in strokovnim sodelavcem FZAB. Ponudila bo znanja in ideje za uspešno motiviranje študentov za uporabo orodja Moodle.

11. šolo visokošolske didaktike bo izvedel red. prof. dr. Robert Leskovar (Fakulteta za organizacijske vede, Kranj).


Vabimo vas, da se na dogodek prijavite prek spletne prijavnice.
 
11. ŠTUDENTSKA KONFERENCA
Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru je v letošnjem letu organizatorica 11. študentske konference s področja zdravstvenih ved. Študentska konferenca bo potekala v petek, 24. maja 2019, v Mariboru. Moto letošnjega dogodka je Raziskovanje študentov zdravstvenih ved prispeva k zdravju in razvoju družbe.
RAZVOJ IN RAZISKAVE
EBP TOOLKIT
FZAB je postala partnerica v triletnem mednarodnem projektu Providing a Teaching and Learning Open and Innovative Toolkit for Evidence-based Practice to Nursing European Curriculum (EBP e-Toolkit). Konzorcij vključuje šest evropskih visokošolskih institucij iz Španije, Italije, Grčije, s Češke, Poljske in iz Slovenije, nosilka projekta pa je Fakulteta za zdravstvo univerze iz španske Murcije. Splošni cilj projekta je spodbujanje in usklajevanje poučevanja in učenja na dokazih podprte prakse (evidence based practice – EBP) v evropskih učnih načrtih zdravstvene nege ter pridobivanje kompetenc EBP čim hitreje na poklicni poti.
BLOG
NAPREDNA PRAKSA V ZDRAVSTVENI NEGI KLJUČNA PRI CELOSTNEM URESNIČEVANJU ZDRAVSTVENIH POTREB
"Indija ima tri milijone medicinskih sester, 30 % teh je Practical Nurse/Health Care Assistant (tehnik zdravstvene nege). Stanje v strukturi kadra je torej bolj ugodno kot v Sloveniji. Njihov cilj je, da vse visokostrokovne programe do leta 2020 dajo na univerzitetno raven in vzpostavijo skupni register, ki je sedaj razpršen po številnih zveznih državah Indije. Uspešno vzpostavljajo Advance Nurse Practitioner (napredna praksa v zdravstveni negi, NPZN), za kar pri nas še nimamo utečenega prevoda, s katerim bi bili vsi zadovoljni, prav tako nimamo delovnega mesta v sistematizaciji zdravstvenih zavodov," na našem blogu piše izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet., ki se je udeležila mednarodne konference v New Delhiju.
DOGODKI
100-LETNICA ZAČETKA DELOVANJA ANGELE BOŠKIN NA JESENICAH
FZAB je 1. februarja 2019 s slavnostno akademijo obeležila 100-letnico začetka delovanja Angele Boškin na Jesenicah. Angela Boškin, ki je bila prva šolana medicinska sestra pri nas in sodi med najpomembnejše osebnosti za razvoj zdravstvene nege in javnega zdravja na Slovenskem, je svojo poklicno pot leta 1919 začela ravno na Jesenicah.

Na dogodku je Sanela Pivač, v. d. dekanje, podelila tudi zahvalo za izjemen prispevek k razvoju fakultete izr. prof. dr. Brigiti Skeli Savič, znan. svet., ki je fakulteto vodila od samega začetka (2006–2017) – od ustanovitve tedanje Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice ter skozi preoblikovanje v fakulteto in preimenovanje v FZAB.

KONTAKT
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin
Spodnji Plavž 3 
4270 Jesenice
  
Elektronski naslovi

Spletna stran

Blog FZAB
Kontakti
Tajništvo dekanata
Telefon +386 4 5869 360
Telefaks +386 4 5869 363
      
Referat za študijske in študentske zadeve
Telefon +386 4 5869 361
Telefaks +386 4 5869 363
      
Uredniški odbor
Sanela Pivač, mag. zdr. neg., viš. pred.
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.
doc. dr. Katja Pesjak, univ. dipl. soc.
mag. Saša Mlakar, univ. dipl. soc.
 
STANDARDI KAKOVOSTI
Standardi kakovosti
POLNOPRAVNA ČLANICA
FINE & ASPHEA
Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija -  Odjava od prejemanja
 

Email Marketing by ActiveCampaign