Deli
Predogled
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin
Oglejte si e-novice v brskalniku.
AKTUALNO
1. SEMESTER 2020/2021
Prvi semester 2020/21 na FZAB nadaljujemo s spletno obliko študija. Že marca 2020 smo ob razglasitvi epidemije COVID-19 za potrebe izvedbe predavanj, izpitov, zagovorov diplomskih del in sestanke uporabljali spletne platforme Webex, Skype in Zoom ter v primeru pisnih izpitov še Exam.net.

Izkušnje z uporabo spletnih platform so nam študentje podali v kratki spletni anketi. Izmed vseh študentov, ki so se odzvali na anketo, jih je 70 % podprlo izvedbo spletnih predavanj tudi v šolskem letu 2020/21. Več kot 95 % študentov je s strani fakultete prejelo vse potrebne informacije za uspešno udeležbo na predavanjih in izpitih. Izkazalo se je, da je kar 92 % študentov ustrezno opremljenih (računalnik, internet, kamera) za študij na daljavo. Vse to je olajšalo pripravo študija na daljavo za novo študijsko leto prek spletne platforme Zoom; študij v fizični obliki zaenkrat (še) ni možen.

Začenjajo se prvi izpiti: predroki, ki jim bodo sledili prvi izpitni roki v januarju 2021. Potekali bodo v spletni obliki, torej na daljavo, in sicer v okolju Exam.net.
NOVA DOKTORICA ZNANOSTI
Oktobra je Sanela Pivač uspešno zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom Pomen izobraževanja osnovnošolcev tretje triade o temeljnih postopkih oživljanja z uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja za ustrezno ukrepanje ob nenadnem srčnem zastoju.

Iskrene čestitke Saneli Pivač za pridobitev naziva doktorica znanosti!
RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE DEJAVNOSTI
DELAVNICE ZA OSNOVNOŠOLCE IN SREDNJEŠOLCE
Projekt Pomagajmo rešiti življenje!, ki ga financira Občina Jesenice, nagovarja mlade, da aktivno pristopijo k zdravstveni problematiki sodobne družbe na področju, kjer lahko rešimo marsikatero življenje. Namen projekta je vzpodbuditi mlade, da postanejo aktivni tako na področju prepoznavanja znakov srčnega zastoja kot tudi pri ukrepanju ob njegovem nastanku.

V sklopu projekta so študentje FZAB izvedli deset spletnih delavnic za učence Osnovne šole Toneta Čufarja Jesenice in dijake Gimnazije Jesenice. Predali so jim znanje o temeljnih postopkih oživljanja in uporabi defibrilatorja. Učenci in dijaki so zelo sodelovali in bili veseli novih znanj.
PARTNERJI V DVEH MEDNARODNIH PROJEKTIH ERASMUS+
Prvi projekt nosi naslov Gamified virtual simulation for the acquisition of communication skills by healthcare professionals. Glavni cilj projekta je oblikovati virtualno simulacijsko orodje, ki bo izboljšalo komunikacijo v zdravstvu s ciljem doseganja najboljših možnih rezultatov zdravstvene oskrbe. Poleg tega bo oblikovano orodje nudilo možnosti za izobraževanje na področju komunikacije za vse posameznike, vključene v izvajanje zdravstvene oskrbe. Poleg FZAB sta projektna partnerja še ISOB iz Nemčije ter InGenio Labs iz Španije. Nosilec projekta je Faculty of health sciences– University of Alicante iz Španije.

Drugi projekt ima naslov DELIVER - Digital EducationaL programme InvoIVing HEalth PRofessionals. Cilj projekta je nadgraditi digitalne sposobnosti izvajalcev zdravstvene nege, ponovno s ciljem zagotoviti optimalno zdravstveno oskrbo. Projekt želi podpreti in usposobiti posameznike kot uporabnike zdravstvenih sistemov za uporabo digitalne tehnologije; uveljaviti telemedicinske rešitve za osebe s kroničnimi obolenji; spodbuditi uporabo digitalne tehnologije za doseganje medsektorskega sodelovanja; implementirati digitalne rešitve na področju izvajanja zdravstvene nege ter spodbuditi sodelovanje med zdravstvenim in socialnim sektorjem. Nosilec projekta je Region of Southern Denmark, partnerji pa so poleg FZAB še UCL University College, Danska, University of Udine, Italija, ter Fundaciò TIC Salut Social, Barcelona, Španija.
DOGODKI
Šola za klinične mentorje
NAJ MENTORJI V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020
V oktobru je FZAB v spletnem okolju izvedla že 14. šolo za klinične mentorje z naslovom Novi trendi v izobraževanju mentorjev. Na 14. šoli za klinične mentorje so bila predstavljena nova spoznanja na področju trendov razvoja kliničnega usposabljanja študentov z naslednjih področij:

  • pripravljenost za sodelovanje pri reševanju pedagoških in andragoških vprašanj, ki se nanašajo na organizacijo in vodenje kliničnega usposabljanja študentov, na dokazih podprti praksi, upoštevanju etičnih standardov,
  • novi trendi izobraževanja: program za izpopolnjevanje Mentorstvo v kliničnem okolju, uporaba simulacij v izobraževanju, nove metode izobraževanja.

Na 14. šoli za klinične mentorje smo razglasili tudi Naj mentorje. Iskreno čestitamo dobitnikom priznanja za Naj mentorja FZAB v študijskem letu 2019/2020:

  • Karli Bogožalec, dipl. m. s., Zdravstveni dom Radovljica
  • Magdaleni Mavri Tratnik, dipl. m. s., Psihiatrična bolnišnica Begunje
  • Mitji Kosiču, dipl. zn., Zdravstveni dom Bled
  • Ivu Jambrošiču, mag. zdr. neg., Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
Ukrepi COVID-19
KONTAKT
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin
Spodnji Plavž 3 
4270 Jesenice

Študijsko središče Ljubljana
Ob železnici 30 a
1000 Ljubljana
  
Elektronski naslovi

Spletna stran

Blog FZAB
Kontakti
Tajništvo dekanata
Telefon +386 4 5869 360
      
Referat za študijske in študentske zadeve
Telefon +386 4 5869 361

Referat - Študijsko središče Ljubljana
Telefon +386 5 9339 580
      
Uredniški odbor
doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik, dekanja
dr. Sanela Pivač, viš. pred.
doc. dr. Katja Pesjak, univ. dipl. soc.
mag. Saša Mlakar, univ. dipl. soc.
 
STANDARDI KAKOVOSTI
Standardi kakovosti
POLNOPRAVNA ČLANICA
FINE & ASPHEA
Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija -  Odjava od prejemanja
 

Email Marketing by ActiveCampaign